การเขียนคำสั่งกำหนดสีของตัวอักษร


ให้เขียนโค๊ดตามนี้ครับ ส่วนที่เป็นสีแดงให้เพื่อนๆ กำหนดเอาตามที่คุณต้องการ ส่วนที่เป็น สีเขียว คือผลลัพธ์ที่แสดงผลออกมาทางหน้าจอเมื่อทำการเปิด File ด้วย Browser ครับ

<HTML>
<TITLE> การกำหนดสีตัวอักษร</TITLE>
<Font color=red> ตัวอักษรสีแดง</Font>
<Font color=blue > ตัวอักษรสีน้ำเงิน</Font>
<Font color= fuchsia> ตัวอักษรสีชมพูแดง</Font>
<Font color=white > ตัวอักษรสีขาว</Font>
<Font color= black> ตัวอักษรสีดำ</Font>
<Font color=green > ตัวอักษรสีเขียว</Font>
<Font color=teal> ตัวอักษรสีเทา</Font>
</HTML>

ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสีพื้นหลังด้วย

จะได้การแสดงผลดังนี้ คลิ๊ก

สีได้รับการกำหนดตามระบบแม่สี "RRGGBB" Read Green Blue ตามระบบเลขฐานสิบหกโดยมีรูปแบบดังนี้

<Font color=rrggbb> หรือ <Font color=red> หรือ <Font color=009933>


ตารางการผสมสี
ชื่อสี
แดง(R)
เขียว(G)
น้ำเงิน(B)
ผลการผสม
Plum
DD
AO
DD
นี้คือสีที่ได้
Darkred
8B
00
00
นี้คือสีที่ได้
Lightslategray
77
88
99
นี้คือสีที่ได้
Steelblue
46
82
B4
นี้คือสีที่ได้
Olivedrab
6B
8E
23
นี้คือสีที่ได้
Darkcyan
00
B8
B8
นี้คือสีที่ได้
ลองผสมดูนะครับถ้ามีเวลาผมจะเอาโค๊ดมาลงเพื่มเติม